Over keukens.nl

Keukens.nl is het keukenportaal van Nederland met zeer veel interessante informatie over keukens. Deze informatie is afkomstig van keukendealers en keukenfabrikanten. Ons Doel is: kwalitatieve keukeninformatie verzamelen en deze op een overzichtelijke manier aanbieden. Keukens.nl wil de consument, die op zoek is naar een keuken, helpen bij zijn speurtocht.

Keukens.nl geeft veel informatie over keuken dealers en keuken fabrikanten. Ook kunt u via deze site een keukenontwerp maken of een keukenboek aanvragen.

Op keukens.nl vindt u ook zeer veel interessante keukenaanbiedingen.

Ook helpen wij onze keuken relaties op het gebied van zoekmachinemarketing, online marketing en databasemarketing.

Keukenbedrijven en fabrikanten zien diirect meetbaar resultaat op hun campagnes door:

Keukens.nl heeft naast een aantal in-house medewerkers ook de beschikking over een team van externe specialisten die bij marketingacties ondersteunend kunnen werken dit onder begeleiding keukens.nl. Fabrikanten en dealers maken o.a. gebruik van de volgende diensten: